Värdeutveckling

Fondens startdatum var den 1 oktober, år 2007. Det indikativa värdet presenterades vid mitten av varje månad. Det officiella värdet för fonden respektiv redovisas efter varje månadsskifte. Samtliga värden som redovisas utgör nettoavkastning, nettoavkastningen räknas fram efter att avdrag har gjorts för det fasta arvodet samt för det rörliga arvodet beroende på prestation från förvaltarens sida.

Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Januari 0,48% 0,05% 3,56% -0,29% 4,54% 2,78% 0,22%  0,88% -0,72%
Februari 0,27% 0,03% 0,26% 0,23% 1,99% 1,25% 0,80%  0,33% -0,61%
Mars 0,20% 0,03% -0,05% 0,78% -0,81% -0,19% 0,15%  0,41%  0,16%
April 0,02% 0,39% 0,58% 0,00% -0,64% 0,16% -0,04% -0,18%  0,69%
Maj 0,59% -0,17% -0,21% -2,52% -4,97% 0,16% 0,49%  0,48%
Juni 0,09% 0,04% 0,43% 0,25% 2,96% -0,65% 0,05% -0,19%
Juli 0,34% 0,08% -0,09% -1,76% 3,01% 1,17% 0,13%  0,27%
Augusti 0,08% -0,04% 0,01% -6,20% -0,28% 0,42% 0,29% -0,29%
September 0,17% 0,03% -0,11% -0,79% 0,75% 0,02% -0,10% -0,54%
Oktober -1,22% 0,25% -0,11% 0,66% 5,11% -0,44% 0,38% 0,85%  0,00%
November 0,93% 0,07% -1,75% -0,41% 0,88% 1,39% 0,81% 0,34%  0,20%
December 0,63% 0,27% 1,65% -0,14% 0,22% 0,29% 0,80 0,06% -0,82%
Totalt 0,34%
2,86% 0,19% 4,52% -4,39% 7,72% 7,30% 3,27%  0,50% -0,49%