Om oss

Ability Asset Managment är ett svenskt fondbolag, som är oberoende. Bolaget har tidigare förvaltat Ability Hedge, som till sin karaktär är en specialfond. Vidare har bolaget erbjudit tjänster inom diskretionär förvaltning, med särskilt fokus på kundanpassning.

Bolaget hade som målsättning att axla det stora ansvar som följer av att vara verksam inom ramen för kapitalförvaltning. Vad gällde just förvaltningen av Ability Hedge var avsikten att skydda kapitalet i fonden när det förelåg hög risk i marknaden, samt iaktta en mer offensiv strategi när förutsättningarna på marknaden var att betrakta som särskilt gynsamma.

Det är viktigt att understryka att fonden Ability Hedge förvaltades av mycket kompetenta förvaltare. Tony Ugrina har en mycket väldokumenterad erfarenhet av teknisk förvaltning och besitter särskilt goda kunskaper i olika tekniska och matematiska modeller, som han har arbetat med att utveckla. Statistisk analys är ett område han behärskar väl.

Fonden Ability Hedge startades tidig höst 2007. Initialt förvaltade fonden förvaltarnas egna kapital och placeringshorisonten har varit långsiktig. Fonden har haft en förhållandevis låg profil samtidigt som stor möda lagts på att vidareutveckla de metoder och modeller som använts i f onden

Tillståndet att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder beviljades den 20 juni 2007 och det specifika tillståndet för alternativa investeringsfonder beviljades i början av oktober år 2015.

 

Kontakta bolaget

Ability Asset Management AB
Birger Jarlsgatan 34