Kontakt

Ability Asset Management
Lilla Bommen 1
411 04 GÖTEBORG
Tel: 031-15 45 65
Fax: 031-15 45 70
E-post: info@aam.se

 

Klagomålshantering:
Eventuella klagomål gentemot bolaget skall framställas till bolagets klagomålsansvarige Ulf Ragnarsson som nås via fondbolaget.

För ytterligare hjälp och information hänvisar vi till Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt den kommunala konsument- vägledningen. Tvister kan prövas i Allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

Bolagets rutiner avseende klagomål kan rekvireras per post. Mer information om vad som räknas som klagomål framgår av Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23.