Vad är en hedgefond?

En hedgefond har ett absolut avkastningsmål, dvs avkastningen bör vara positiv över tiden oavsett marknadens riktning.

Hur kan man vara säker på att förvaltarna gör sitt yttersta?

I de flesta välskötta hedgefonder har förvaltarna placerat en stor del av sitt privata kapital i fonden. Sålunda har förvaltarna lika mycket (eller ofta mer) att vinna eller förlora på fondens upp- och nedgångar.

För vem lämpar sig en hedgefond?

Hedgefonder lämpar sig för investerare som söker en jämn, stabil, positiv avkastning och är ett bra komplement till traditionell aktieförvaltning. Hedgefonder passar också för förvaltning av överlikviditet eller kassalikviditet till en begränsad risk.

På vilka finansiella marknader handlar förvaltarna av Ability Hedge?

Fonden handlar uteslutande i likvida instrument på stora och välkända marknader. Största delen av handeln bedrivs på svenska börsen. Handel sker i såväl aktier som indexterminer.

Vad är skillnaden mellan ”absolut avkastning” och ”relativ avkastning”?

En fond med ”relativ avkastning” försöker prestera bra i jämförelse med ett jämförelseindex. Fonder som tillämpar ”absolut avkastning” söker en positiv avkastning oavsett marknadsriktning.  Målsättningen för en hedgefond är att leverera ”absolut avkastning”, dvs positiva resultat oavsett hur marknaden rör sig.

Hur tecknar jag mig?

Gå till fliken ”blanketter”, fyll i dina uppgifter och skicka dem till oss. Har Du fler frågor och funderingar är Du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss. Fonden går också att handla via Nordnets fondtorg och via våra andra utvalda samarbetspartners.