funnd fact3

Den ansvariga förvaltaren för Ability Hedge var Tony Ugrina. Han har lång erfarenhet i branschen som trader, mäklare samt kapitalförvaltare inom ledande företag. Ugrina besitter djupa kunskaper vad avser matematiska metoder, samt övriga kvantitativa metoder och modeller. Tony Ugrina har gett ut marknadsbrevet Nasdaq Daily Strategy som haft tusentals prenumeranter runt om i Europa och har vunnit flera olika tävlingar om trading.

Vid sidan av Tony Ugrinas huvudansvar var C-G Gyllenram medförvaltare och verkställande direktör. C-G har erfarenhet från många finansiella institut, han har förvaltat portföljer med såväl nationell som internationell inriktning. Vidare besitter C-G kunskaper om börsens psykologiska mekanismer och marknadens funktionssätt i övrigt. I sammanhanget är värt att nämna att C-G har varit en av grundarna till en förening för just tekniska analytiker och har varit vald som ordförande i den under många år.