1. Namn på fondbolaget Ability Asset Management Aktiebolag.
Sätet för fondbolaget: Fondbolaget säte är Göteborg, Sverige. Ansvarig tillsynsmyndighet: Finansinspektionen var ansvarig tillsynsmyndighet och är en myndighet under Finansdepartementet. Tillstånd: Bolagets ursprungliga tillstånd att med stöd i lagen 2004:46 om investeringsfonder, bedriva inversteringsverksamhet, beviljades den 20 juni år 2007. Ett antal år senare, 1 oktober 2015, fick bolaget även tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder.
1004571.11626.1080p
premium_photo-1661290413342-173d0da7b6a2

Revisor: Utsedd revisor för fonden var Ulf Johansson, verksam vid Frejs Revision.

Särskilt ansvarig för klagomål: Ragnarsson Ulf, AKK Konsulter AB

Riskansvarig: ISEC Services AB var ansvarig för risk.

Verkställande direktör: Det var Carl- Gustaf Gyllenram som var verkställande direktör.

Ansvarig förvaltare: Den ansvariga förvaltaren var Tony Ugrina

Förvaringsinstitut: Det var Swedbank som var ansvarig för att förvara fonderna,i egenskap av förvaringsinstitut. Swedbank är ett publikt aktiebolag i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen.

Ansvarig för fondens administration: ISEC Outsourcing AB

Institut med ansvar för depåförening: Swedbank och Avanza Bank.