En Aktiespekulants Psykologi

Förvaltarna har tillsammans skrivit boken ”En Aktiespekulants Psykologi” och är regelbundna skribenter i ledande finansiella publikationer.

Förvaltarna arbetade under många år tillsammans på SEB Enskilda Banken och deras bok ”En aktiespekulants psykologi” blev mycket uppmärksammad och fick ett  positivt mottagande inom finansbranschen. ”En aktiespekulants psykologi’ visar hur en placerare kan undvika onödiga misstag och ger en inblick i olika metoder och beteenden som skapar förutsättningar för bättre aktieaffärer.

Boken blev en av de utlösande faktorerna bakom Ability Asset Management och för hur fondbolagets verksamhet gestaltar sig idag. Fonden, Ability Hedge, startades hösten 2007. De första  åren förvaltade fonden i huvudsak förvaltarnas egna pengar och fonden har medvetet haft en låg profil samtidigt som de metoder och modeller som används i fonden har vidareutvecklats och förfinats.