Värdeutveckling

| 15 april, 2013

Startdatum för fonden var 2007-10-01. I mitten av varje månad redovisas ett indikativt (uppskattat) värde och efter varje månadsskifte ett officiellt värde avseende fondens värdeutveckling. Redovisade värden avser nettoavkastningen, dvs. avkastningen efter avdrag för fast och prestationsbaserat arvode.

 

År Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Helår
2007 -1,22% 0,93% 0,63% 0,34%
2008 0,48% 0,27% 0,20% 0,02% 0,59% 0,09% 0,34% 0,08% 0,17% 0,25% 0,07% 0,27% 2,86%
2009 0,05% 0,03% 0,03% 0,39% -0,17% 0,04% 0,08% -0,04% 0,03% -0,11% -1,75% 1,65% 0,19%
2010 3,56% 0,26% -0,05% 0,58% -0,21% 0,43% -0,09% 0,01% -0,11% 0,66% -0,41% -0,14% 4,52%
2011 -0,29% 0,23% 0,78% 0,00% -2,52% 0,25% -1,76% -6,20% -0,79% 5,11% 0,88% 0,22% -4,39%
2012 4,54% 1,99% -0,81% -0,64% -4,97% 2,96% 3,01% -0,28% 0,75% -0,44% 1,39% 0,29% 7,72%
2013 2,78% 1,25% -0,19% 0,16% 0,16% -0,65% 1,17% 0,42% 0,02% 0,38% 0,81% 0,80% 7,30%
2014 0,22% 0,80% 0,15% -0,04% 0,49% 0,05% 0,13% 0,29% -0,10% 0,85% 0,34% 0,06% 3,27%
2015 0,88% 0,33% 0,41% -0,18% 0,48% -0,19% 0,27% -0,29% -0,54% 0,00% 0,20% -0,82% 0,50%
2016 -0,72% -0,61% 0,16% 0,69% 0,07% 0,29% 0,68% 0,56%

 

Category: Uncategorized