Tag: featured

Lågriskfonden Ability Hedge

Lågriskfonden Ability Hedge

| 11 juni, 2016

Ability Asset Management har lämnat ansökan till Finansinspektionen avseende förändring av tillstånd från att vara fondbolag (AIF-tillstånd) till att bli värdepappersföretag. Vid beviljad ansökan innebär detta att specialfonden Ability Hedge kommer att avvecklas, men tillståndet för diskretionär förvaltning kommer kvarstå i samförstånd med Finansinspektionen. Med hänsyn till ovanstående förändring rekommenderar vi inte nyteckning av fondandelar i Ability Hedge. Befintliga fondandelsägare informeras skriftligen om ovanstående planerade förändring. Vänligen kontakta C-G Gyllenram, c-g.gyllenram@aam.se, 031-15 45 65 vid eventuella frågor.   Ability Hedge är en lågriskfond som utgör ett alternativ till ränteförvaltning eller banksparande. Fonden är en börsoberoende specialfond där riskhantering går för vinstmaximering. Handeln baseras på kvantitativa

Continue Reading