Tag: featured

Lågriskfonden Ability Hedge

Lågriskfonden Ability Hedge

| 11 juni, 2016

Ability Hedge är en lågriskfond som utgör ett alternativ till ränteförvaltning eller banksparande. Fonden är en börsoberoende specialfond där riskhantering går för vinstmaximering. Handeln baseras på kvantitativa modeller och metoder,och förvaltarna har en betydande andel av sitt eget kapital investerat i fonden. Bolaget erhöll Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 20 juni 2007 och AIF-tillstånd enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) den 1 oktober 2015.

Continue Reading