Placeringsinriktning och Målsättning

Ability Hedge är en hedgefond och jämförs inte mot något specifikt börsindex Den långsiktiga målsättningen är att uppnå en god värdetillväxt oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden och fonden har betydligt större frihet i sina placeringsmöjligheter än traditionella aktiefonder. Kapitalet kan i sin helhet antingen vara placerat på börsen eller i räntebärande instrument. Vid speciella situationer i marknaden kan det även förekomma positioner som gynnas av en negativ börsutveckling och att börsexponeringen överstiger 100 % fondens värde.