Om oss

| 15 april, 2013

LillaBommen1

 

Ability Asset Management är ett svenskt oberoende fondbolag som erbjuder fondförvaltning genom specialfonden Ability Hedge, samt kundanpassad diskretionär förvaltning.

Verksamheten i Ability Asset Management präglas av tillförsikt att hantera det stora ansvar som professionell kapitalförvaltning innebär. Ability är oberoende, självständigt och efterstävar kvalitet i varje byggsten. I företagets fond Ability Hedge är förvaltarnas viktigaste uppgift att skydda kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer offensiva när omständigheterna är gynnsamma.

Förvaltarna har en mångårig erfarenhet från flera välrenommerade finansiella institut och fondens ansvarige förvaltare, Tony Ugrina, har lagt ned ett flerårigt och mycket omfattande arbete på att utveckla och förfina ett antal metoder och modeller som är baserade på matematisk, kvantitativ och statistisk analys.

Fonden handlar enbart med mycket likvida instrument på välkända marknader med målsättningen att uppnå en positiv och stabil värdetillväxt helt oberoende av utvecklingen på aktiemarknaderna.

Ability Hedge, startades hösten 2007. De första  åren förvaltade fonden i huvudsak förvaltarnas egna pengar och fonden har medvetet haft en låg profil samtidigt som de metoder och modeller som används i fonden har vidareutvecklats och förfinats.

Bolaget erhöll Finansinspektionens tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder den 20 juni 2007 och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder den 1 oktober 2015.

Category: Fotogalleri