Fondfakta

| 15 april, 2013

Fondfakta

Fondens namn: Ability Hedge

Fondtyp: En Sverigebaserad specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Bolaget erhöll Finansinspektionens tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder den 20 juni 2007 och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder den 1 oktober 2015.

Placeringsinriktning: Fonden handlar i likvida instrument på välkända marknader med målsättningen att uppnå en positiv och stabil värdetillväxt helt oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden.

Avgiftsstruktur: 1,26% fast årlig avgift, och 10% av förvaltningsresultatet. ”High Watermark” tillämpas.

Insättnings-/Uttagsavgift: 0%

Minsta Investeringsbelopp: Vid nyteckning 100.000 kr och sedan multiplar om 50.000 kr

Insättningar/Uttag: Månatlig insättning respektive inlösen. Anmälan respektive begäran om inlösen skall vara fondbolaget tillhanda fyra dagar före sista bankdagen, och kan inte göras med kurslimit utan sker till aktuell kurs.

Basvaluta: SEK

Fondens Beskattning: Fonden följer gällande svenska skatteregler. Fonden är icke-utdelande.

Fondbolagets namn: Ability Asset Management AB

Värderingsinformation: Månatlig officiell värdering, halvmånadsvis tillhandahålles indikativt fondvärde.

Fondens startdag: 1 oktober 2007

Category: Fotogalleri