Förvaltningsstrategi

Framgångsrik förvaltning baseras på en genomarbetad strategi som genomsyrar det arbete som förvaltarna utför. Ability har lagt ned omfattande resurser på att skapa en genomarbetad förvaltningsstrategi som bygger på förvaltningsteamets framträdande kompetens avseende matematiska och statistiska metoder, kvantitativa sambandsmodeller samt kvalificerad marknadsanalys. Det systematiska tillvägagångssättet skapar unika förutsättningar för en förvaltning med både stabilitet och flexibilitet samt en positiv avkastning till en risknivå som är betydligt lägre jämfört med risken att placera i en traditionell svensk aktiefond.