Förvaltningsfilosofi

Riskhantering går före vinstmaximering i fondens förvaltning. Syftet är att vid varje givet tillfälle agera rationellt, distinkt och utan emotionella inslag för att uppnå bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Professionella placerare letar inte i första hand efter den stora vinsten utan söker istället återkommande och stabila vinster. Därför strävar fonden alltid efter att agera i marknadslägen där risken är låg i förhållande till vinstmöjligheten.