Fondbolaget

AAMLogga

Fondbolagets namn: Ability Asset Management AB

Fondbolagets säte: Göteborg

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Fondbolagets tillstånd: Finansinspektionen beviljade fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder den 20 juni 2007 och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder den 1 oktober 2015.

Revisor: Ulf Johansson, Frejs Revision

Klagomålsansvarig: Ulf Ragnarsson, ARK Konsulter

Riskansvarig: ISEC Services AB

Verkställande direktör: Carl-Gustav Gyllenram

Ansvarig förvaltare: Tony Ugrina

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publikt)

Fondadministration: ISEC Outsourcing AB

Depåförande institut: Avanza Bank och Swedbank