Category: Uncategorized

Lågriskfonden Ability Hedge

Lågriskfonden Ability Hedge

| 11 juni, 2016

Ability Hedge är en lågriskfond som utgör ett alternativ till ränteförvaltning eller banksparande. Fonden är en börsoberoende specialfond där riskhantering går för vinstmaximering. Handeln baseras på kvantitativa modeller och metoder,och förvaltarna har en betydande andel av sitt eget kapital investerat i fonden. Bolaget erhöll Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 20 juni 2007 och AIF-tillstånd enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) den 1 oktober 2015.

Continue Reading

Frågor och Svar

Frågor och Svar

| 15 april, 2013

Vad är en hedgefond? En hedgefond har ett absolut avkastningsmål, dvs avkastningen bör vara positiv över tiden oavsett marknadens riktning. Hur kan man vara säker på att förvaltarna gör sitt yttersta? I de flesta välskötta hedgefonder har förvaltarna placerat en stor del av sitt privata kapital i fonden. Sålunda har förvaltarna lika mycket (eller ofta mer) att vinna eller förlora på fondens upp- och nedgångar. För vem lämpar sig en hedgefond? Hedgefonder lämpar sig för investerare som söker en jämnare, stabilare positiv avkastning och är ett bra komplement till traditionell aktieförvaltning. Hedgefonder passar också för förvaltning av överlikviditet/kassalikviditet till en

Continue Reading

Värdeutveckling

Värdeutveckling

| 15 april, 2013

Startdatum för fonden var 2007-10-01. I mitten av varje månad redovisas ett indikativt (uppskattat) värde och efter varje månadsskifte ett officiellt värde avseende fondens värdeutveckling. Redovisade värden avser nettoavkastningen, dvs. avkastningen efter avdrag för fast och prestationsbaserat arvode.   År Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Helår 2007 -1,22% 0,93% 0,63% 0,34% 2008 0,48% 0,27% 0,20% 0,02% 0,59% 0,09% 0,34% 0,08% 0,17% 0,25% 0,07% 0,27% 2,86% 2009 0,05% 0,03% 0,03% 0,39% -0,17% 0,04% 0,08% -0,04% 0,03% -0,11% -1,75% 1,65% 0,19% 2010 3,56% 0,26% -0,05% 0,58% -0,21% 0,43% -0,09% 0,01% -0,11% 0,66% -0,41% -0,14% 4,52%

Continue Reading

Förvaltare

Förvaltare

| 15 april, 2013

Tony Ugrina är ansvarig förvaltare för Ability Hedge och har tidigare arbetat som såväl trader, mäklare och kapitalförvaltare på ledande företag i branschen. Han har en djupgående kunskap om matematiska och kvantitativa metoder och modeller. Ugrina gav under ett flera år ut det mycket träffsäkra marknadsbrevet Nasdaq Daily Strategy till över 7000 prenumeranter i Europa och har också vunnit ett flertal tradingtävlingar. C-G Gyllenram är medförvaltare och VD och har en gedigen erfarenhet från flera välrenommerade finansiella institut där han förvaltade både svenska och internationella värdepappersportföljer. Han har en omfattande kunskap om marknaden och börsens psykologi. C-G Gyllenram är en

Continue Reading