• Lågriskfonden Ability Hedge

    Lågriskfonden Ability Hedge

    Ability Asset Management har lämnat ansökan till Finansinspektionen avseende förändring av tillstånd från att vara fondbolag (AIF-tillstånd) till att bli värdepappersföretag. Vid beviljad ansökan innebär detta att specialfonden Ability Hedge kommer att avvecklas, men tillståndet för diskretionär förvaltning kommer kvarstå i samförstånd med Finansinspektionen. Med hänsyn till ovanstående förändring rekommenderar vi inte nyteckning av fondandelar i Ability Hedge. Befintliga fondandelsägare informeras skriftligen om ovanstående planerade förändring. Vänligen kontakta C-G Gyllenram, c-g.gyllenram@aam.se, 031-15 45 65 vid eventuella frågor.   Ability Hedge är en lågriskfond som utgör ett alternativ till ränteförvaltning eller banksparande. Fonden är en börsoberoende specialfond där riskhantering går för vinstmaximering. Handeln baseras på kvantitativa

    | 11 juni, 2016
Läs mer om Ability Hedge

Lågriskfonden Ability Hedge…

Ability Asset Management har lämnat ansökan till Finansinspektionen avseende förändring av tillstånd från att vara fondbolag (AIF-tillstånd) till att bli värdepappersföretag.

Vid beviljad ansökan innebär detta att specialfonden Ability Hedge kommer att avvecklas, men tillståndet för diskretionär förvaltning kommer kvarstå i samförstånd med Finansinspektionen.

Med hänsyn till ovanstående förändring rekommenderar vi inte nyteckning av fondandelar i Ability Hedge.

Befintliga fondandelsägare informeras skriftligen om ovanstående planerade förändring.

Vänligen kontakta C-G Gyllenram, c-g.gyllenram@aam.se, 031-15 45 65 vid eventuella frågor.

 

Ability Hedge är en utpräglad lågriskfond som bör ses som ett alternativ till ränteförvaltning och/eller banksparande.

Verksamheten i Ability Asset Management präglas av tillförsikt. Professionell kapitalförvaltning medför ett stort ansvar. Ability är oberoende, självständigt och eftersträvar kvalitet i varje byggsten.I företagets fond Ability Hedge är förvaltarnas viktigaste uppgift att skydda kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer aggressiva när omständigheterna är gynnsamma.

-Fonden har en begränsad riskprofil och är börsoberoende

-Handeln baseras på mycket genomarbetade modeller och metoder

-Riskhantering går för vinstmaximering

-Förvaltarna har en betydande andel av sitt eget kapital investerat i fonden

-Inga minusmånader under Lehman-krisen 2008