• Lågriskfonden Ability Hedge

    Lågriskfonden Ability Hedge

    Ability Hedge är en lågriskfond som utgör ett alternativ till ränteförvaltning eller banksparande. Fonden är en börsoberoende specialfond där riskhantering går för vinstmaximering. Handeln baseras på kvantitativa modeller och metoder,och förvaltarna har en betydande andel av sitt eget kapital investerat i fonden. Bolaget erhöll Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 20 juni 2007 och AIF-tillstånd enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) den 1 oktober 2015.

    | 11 juni, 2016
Läs mer om Ability Hedge

Lågriskfonden Ability Hedge…

Ability Hedge är en utpräglad lågriskfond som bör ses som ett alternativ till ränteförvaltning och/eller banksparande.

Verksamheten i Ability Asset Management präglas av tillförsikt. Professionell kapitalförvaltning medför ett stort ansvar. Ability är oberoende, självständigt och eftersträvar kvalitet i varje byggsten.I företagets fond Ability Hedge är förvaltarnas viktigaste uppgift att skydda kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer aggressiva när omständigheterna är gynnsamma.

-Fonden har en begränsad riskprofil och är börsoberoende

-Handeln baseras på mycket genomarbetade modeller och metoder

-Riskhantering går för vinstmaximering

-Förvaltarna har en betydande andel av sitt eget kapital investerat i fonden

-Inga minusmånader under Lehman-krisen 2008