Mer information om Ability Hedge

 • Frågor och Svar

  Frågor och Svar

  Vad är en hedgefond? En hedgefond har ett absolut avkastningsmål, dvs avkastningen bör vara positiv över tiden oavsett marknadens riktning. Hur kan man vara säker på att förvaltarna gör sitt yttersta? I de flesta välskötta hedgefonder har förvaltarna placerat en stor del av sitt privata kapital i fonden. Sålunda har förvaltarna lika mycket (eller ofta […]

  Läs Mer

  | 15 april, 2013
 • Värdeutveckling

  Värdeutveckling

  Startdatum för fonden var 2007-10-01. I mitten av varje månad redovisas ett indikativt (uppskattat) värde och efter varje månadsskifte ett officiellt värde avseende fondens värdeutveckling. Redovisade värden avser nettoavkastningen, dvs. avkastningen efter avdrag för fast och prestationsbaserat arvode.   Månad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Januari 0,48% 0,05% 3,56% -0,29% […]

  Läs Mer

  | 15 april, 2013
 • Förvaltare

  Förvaltare

  Tony Ugrina är ansvarig förvaltare för Ability Hedge och har tidigare arbetat som såväl trader, mäklare och kapitalförvaltare på ledande företag i branschen. Han har en djupgående kunskap om matematiska och kvantitativa metoder och modeller. Ugrina gav under ett flera år ut det mycket träffsäkra marknadsbrevet Nasdaq Daily Strategy till över 7000 prenumeranter i Europa […]

  Läs Mer

  | 15 april, 2013
Läs mer om Ability Hedge

Lågriskfonden Ability Hedge…

Ability Hedge är en utpräglad lågriskfond som bör ses som ett alternativ till ränteförvaltning och/eller banksparande.

Verksamheten i Ability Asset Management präglas av tillförsikt. Professionell kapitalförvaltning medför ett stort ansvar. Ability är oberoende, självständigt och eftersträvar kvalitet i varje byggsten.I företagets fond Ability Hedge är förvaltarnas viktigaste uppgift att skydda kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer aggressiva när omständigheterna är gynnsamma.

-Fonden har en begränsad riskprofil och är börsoberoende

-Handeln baseras på mycket genomarbetade modeller och metoder

-Riskhantering går för vinstmaximering

-Förvaltarna har en betydande andel av sitt eget kapital investerat i fonden

-Inga minusmånader under Lehman-krisen 2008